​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

​Kristianstad Water AB - Vi hjälper dig med brunnsborrning

Kenneth Nilsson är brunnstekniker med lång branscherfarenhet och stort kontaktnät i Skåne och resten av landet. KWAB innehar personcertifiering inom området brunnsborrning.​

Tjänster​

Erbjuder tjänster inom brunnsteknik, svetsar ledningssystem och utför provborrning för analyser av mark och vatten.

MILJÖ & KVALITET

Stort fokus på kvalitet och miljömedvetet företagande vid service av energibrunnar och brunnar för dricksvatten.

KONTAKTA OSS

Anlita proffs inom brunnsborrning. Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom brunnsteknik i Skåne.

KOMPETENS

Kompetent SITAC-certifierad brunnstekniker. KWAB är medlem i branschorganisationen Geotec.

SERVICE & LÖSNINGAR

Användning av självförsörjande servicelastbil för renovering av brunnar, miljögodkänd i miljöklass 2008.

REFERENSER

Referensuppdrag från arbeten med kunder från bland annat brunnsrestaureringar och Malmö Citytunnel Group.

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​