​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

Miljön och verksamhetspolicy

Kristianstad Water AB bedriver verksamheten från Hässleholms industriområde.

Omfattningen är samordning av entreprenadprojekt med lager, verkstad, telefon/data försäljning, ut/in leverans med kundbesök och service/installering.

Våra kunder

Kundsegmentet är kommuner, företag och privatpersoner med hela Sverige som arbetsområde. Lokaliseringen i Hässleholm och närheten till väg 21 ger bra transportlogistik. Energibehovet omfattar jordvärme och el till belysning/drift av kontor/kontorselektronik. Drivmedel till fordon, mobila maskiner, bodar och elenergi på arbetsställe.

En miljömedveten verksamhet

Energi i form av bränsle till transporter och maskiner vid arbetsställe ger största miljöpåverkan genom utsläpp till luft och buller.

Källsortering avfall/miljöfarligt avfall

Lager, verkstad och kontor källsorterar avfall/miljöfarligt avfall enligt kommunal avfallsförordning Hässleholms kommun. Avfall/miljöfarligt avfall som uppkommer på arbetsställe omhändertas enligt kvalitetsplan eller om så inte finns enligt lokala avfallsregler för respektive arbetsställes kommuntillhörighet.

Arbete enligt miljölag

Branschorganisationen Borrföretagen utarbetat dokumentationen Normbrunn-16 som redogör för miljöpåverkan vid brunnsborrning och regelverk för hur miljöpåverkan skall minimeras. Kristianstad Water AB är personcertifierat enligt Borrföretagen och medlem. Allt arbete utförs i enlighet med Normbrunn-16.

Kristianstad Water AB har ledningssystem och arbetar enligt lagen om miljöledning i statliga myndigheter och därmed grundbegreppen i ISO 14001.​

Verksamhetspolicy

Läs vår Verksamhetspolicy i pdf-format.

Kontakta oss vid frågor​

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​