​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

Referenser

KWAB har bland annat arbetat med Citytunnel group i Malmö. För fler kundreferenser se nedan.

» Perstorps kommun, Brunnsrestaureringar

» Osby kommun, Brunnsrestaureringar

» Borgholms kommun, Brunnsrestaureringar

» Läckeby Water, (Malmö citytunnel group), Brunnsrestaureringar

» Malmö stad, Utbyggnad och inkoppling av nya energibrunnar

» Skånska Energi, Undersökningsborrning

» Tyringe kurhotell, Restaurering av energibrunn
» Sölvesborgs kommun, högtrycksspolning och inklädning av brunn

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​