​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

Brunnsrenovering & rengöring

KWAB utför rengöring, provborrning och renovering av energibrunnar och vattenbrunnar i hela Sverige.

Brunnsrengöring

Brunnsrengöring är inget man tänker på eller funderar över, men som man ändå är i behov av. En bra anledning till detta är att igensättning av brunnar reducerar flödeskapaciteten och även försämrar kvaliteten på vattnet. Det finns dessutom risk för att bakterier kan växa och föröka sig i vattennätet. Brunnsrenovering eller rengöring av en brunn är dock inte enkelt och kräver rätt typ av utrustning och kompetens.

Brunnsrenovering och brunnsborrning

Vi på Kristianstad Water AB kan hjälpa dig med uppdrag inom brunnsrenovering och vi har lång branscherfarenhet. Vi finns i södra Sverige och är inriktade på service och uppgradering av borrade brunnar för dricksvatten och energi. Vi hjälper företag, kommuner och privatpersoner och har hela Sverige som arbetsområde.

Vattenbrunnar och energibrunnar

Med hjälp av oss får du komplett service med nyinstallation och underhåll av borrade dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Förutom brunnsrengöring och brunnsrenovering utför vi även bland annat provborrning för grundvatten och markanalyser, kapacitetstestar och filmar för dokumentation och vattenanalyser. Våra arbeten sker enligt miljölag och Normbrunn-07, som redogör för miljöpåverkan vid brunnsborrning och regelverk för hur miljöpåverkan skall minimeras. Vi hjälper dig med planering och utförande och levererar perfekt resultat. Anlita ett proffs, anlita Kristianstad Water AB.

Maskiner och tillbehör med egen tillverkning

Inköp av maskiner, tillbehör och förbrukningsmaterial görs från etablerade återförsäljare i konkurrens avseende pris, teknik och miljömedvetenhet. ​Vi erbjuder även tillverkning av maskiner och tillbehör. Tillverkningen sker i mindre omfattning av specialmaskiner och utrustningstillbehör. Vårt produktsortiment styrs av behoven från kund och omfattar all nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial för service och installation av borrade dricksvatten och energibrunnar.​

​Varför KWAB?

» KWAB tar uppdrag i hela Sverige.

» All utrustning är ny och godkänd för arbete i städers samtliga miljözoner.

» En kontakt sköter allt, vilket ger snabb handläggning samtidigt som KWAB använder sig av kompetenta samarbetspartners.

» En liten smidig organisation med professionella rabatter innebär också en gynnsam prisbild.

Uppdragsförfrågan

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​