​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

Brunnsrenovering och brunnsrengörning

”Nytt vin i gamla läglar” brukar inte vara at rekommendera, men när det gäller brunnar kan det vara precis tvärtom. Vi kan oftast återskapa din brunns gamla goda egenskaper i stället för att utföra en ny brunnsborrning. Grävda brunnar, men även äldre borrade brunnar, kan ibland med tiden komma att hysa diverse bakterier, föroreningar och olämpliga kemiska ämnen eller t.o.m. uppvisa brist på vatten. En brunnsrengöring eller en brunnsrenovering genom högtrycksspolning, rensning/syrning eller plunchning säkerställer kvalitén på vattnet till en rimlig kostnad, detta på grund av vår snabba handläggning samt våra kvalificerade samarbetspartners.

Det vanligaste är att trycka eller spola ur brunnen genom att vatten trycks in i borrhålet, vilket medför sprickutvidgning och ökad inströmning av vatten samtidigt som sprickorna rensas från slam. Denna metod kan användas både på nya och äldre brunnar, där vattenmängden minskat.

Bli av med kemikaliska ämnen

Missfärgningar och dålig smak kan bero på utfällningar av kemiska ämnen eller ansamlingar av material. Brunnen rensas och syras därefter för att restprodukter ska försvinna.

Plunchning innebär att man med hjälp av en manschett skapar växelvis över- och undertryck och rensar filtermassan i filterbrunnar.

KWAB besiktigar och servar brunnar, djupborror, spetsar och vattenfilter, gör vattenanalyser, kapacitetstestar och filmar för dokumentation. Vi kan erbjuda en fullständig service och uppgradering av din brunn, utförd av personcertifierade tekniker med stor kompetens och erfarenhet.

Brunsrenoveringen efter dina problem

Vid brunnsrenovering och brunnsrengöring anpassar vi naturligtvis åtgärderna efter de problem, som just du har. Vi identifierar problemen vid noggranna undersökningar av brunnens konstruktion och funktion. 

Ladda ner ytterligare information om våra metoder:

​​»​ Tryckning av bergborrad brunn​( pdf )

​» ​​Syrning och rensning av borrad brunn​( pdf )

​»​​ Rensning genom plunchning​( pdf )

Anlita Kristianstad Water AB i tid för brunnsrengöring eller brunnsrenovering av din borrade brunn för dricksvatten eller energi. Vi kan se till att brunnen blir ordentligt rengjord och tätad, så att du kan känna dig trygg med din vattenförsörjning.​

Uppdragsförfrågan

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​