​Kristianstad Water AB

Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva
Mobil: 0761-802000

E-post: kenneth@kwab.se

Brunnsborrning

Om du står inför att borra egen brunn för dricksvatten eller tänker borra för energi (bergvärme eller grundvattenvärme) kan du med förtroende vända dig till oss på Kristianstad Water AB. Vi är ett certifierat företag för brunnsborrning och strävar alltid efter att utföra våra uppdrag på ett miljömässigt hållbart sätt enligt Normbrunn 16. Vi är medlemmar i branschorganisationen Borrföretagen, vilket är en trygghet för kunden, och vår erfarenhet av brunnsborrning är lång och väldokumenterad.

I vår kompetens ingår även provborrningar för mark- och vattenanalyser, kapacitetstester samt filmning för dokumentation.

Du kan välja att endast anlita KWAB för själva brunnsborrningen eller att utnyttja oss och vårt stora kontaktnät inom brunnsborrning för allt ifrån planering till nyinstallation, service och underhåll. Din kontakt inom KWAB sköter smidigt all handläggning.

Varför brunnsborrning?

Om du inte är ansluten till kommunal vattenförsörjning, så vet du att det är du som husägare som själv ansvarar för att din brunn levererar bra vatten. En brunnsborrning eliminerar riskerna med en gammal grävd brunn, där allsköns bakterier och föroreningar kan ställa till det för din familj.

Med en energibrunn sparar du pengar och minskar din miljöpåverkan. Dina uppvärmningskostnader kommer att bli lägre och du tar även vara på naturresurser, om du bestämmer dig för att anlita KWAB:s personcertifierade tekniker för din brunnsborrning.

Uppdragsförfrågan

 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Kristianstad Water AB | Skönabäck 9241, 281 95 Vankiva | Mobil: 0761-802000 | Mail: kenneth@kwab.se | Org nr: 5567522379​